Guter Gedanke anschl. Chilekafi

Pfarrperson: Pfr. Wolfram Kötter
Musik: Markus Funck
Kollekte: Aktion Christen gegen Folter
Kontakt: Pfr. Wolfram Kötter