Guter Gedanke anschl. Chilekafi

Pfarrperson: Pfr. Wolfram Kötter
Musik: Kornél Radics
Kollekte: Sternberg Ramallah Palästina
Kontakt: Pfr. Wolfram Kötter